builderall

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας
Terms of Website Use

GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ
Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης και ότι συμφωνείτε να τηρείτε αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους χρήσης, αποφύγετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.
 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Τα υλικά που περιέχονται στον ιστότοπό μας παρέχονται μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης και δεν αξιώνουν ή συνιστούν νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τέτοια.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση ή την εξάρτηση από τις πληροφορίες αυτού του ιστότοπου. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε κάθε ευθύνη για απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση αυτού του ιστότοπου.
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Η πρόσβαση στον ιστότοπό μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε την υπηρεσία που παρέχουμε στον ιστότοπό μας χωρίς προειδοποίηση (βλ. Παρακάτω). Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι αν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπός μας δεν είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο.
 
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Είμαστε ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στον ιστότοπό μας και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτό. Αυτά τα έργα προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και τις συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.
Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα αντίγραφο και να κατεβάσετε αποσπάσματα οποιωνδήποτε σελίδων από τον ιστότοπό μας για προσωπική σας αναφορά και να επιστήσετε την προσοχή άλλων στο εσωτερικό του οργανισμού σας σε υλικό που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό μας.
Δεν πρέπει να τροποποιήσετε τα υλικά που έχετε εκτυπώσει ή να κατεβάσετε με οποιονδήποτε τρόπο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, ακολουθίες βίντεο ή ήχου ή άλλα γραφικά χωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.
Η κατάστασή μας (και αυτή των τυχόν αναγνωρισμένων συνεισφερόντων) ως δημιουργών υλικού στον ιστότοπό μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος των υλικών στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια από εμάς ή από τους δικαιοπαρόχους μας. Αν εκτυπώνετε, αντιγράφετε ή κατεβάζετε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας παραβιάζοντας αυτούς τους όρους χρήσης, το δικαίωμα σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των υλικών που έχετε κάνει.
Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί από το περιεχόμενο του ιστότοπού μας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gkoutalas@yahoo.gr
 
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑΚΤΙΚΑ
Ενημερώνουμε τακτικά τον ιστότοπό μας και ενδέχεται να αλλάξουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Είναι δικαίωμα μας να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπό μας ή να το κλείνουμε επ 'αόριστον.Αν οποιοδήποτε από τα στοιχεία του ιστότοπού μας δεν είναι ενημερωμένο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ενημερώσουμε το υλικό αυτό.
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ
Επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με εσάς σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε με την επεξεργασία αυτή και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.
 
ΙΟΙ, HACKING ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ
Δεν πρέπει να εισάγετε εν γνώσει σας viruses, trojans, worms, logic bombs ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένος ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που είναι συνδεδεμένοι με τον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τον ιστότοπό μας μέσω μιας επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή μιας επίθεσης κατά της άρνησης παροχής υπηρεσιών.
Παραβιάζοντας αυτή τη διάταξη, διαπράττετε ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του νόμου περί κακής χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών του 1990. Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως.
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από επίθεση διανομής υπηρεσίας, ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, προγράμματα υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης του ιστότοπού μας ή στη λήψη του υλικού που δημοσιεύτηκε σε αυτό ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο συνδέεται με αυτό.
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Όπου ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους και πόρους που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τις πληροφορίες σας. Δεν έχουμε κανένα έλεγχο επί του περιεχομένου αυτών των ιστότοπων ή πόρων και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη γι 'αυτούς ή για τυχόν απώλειες ή ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους. Κατά την πρόσβαση σε έναν ιστότοπο μέσω του ιστότοπού μας, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση και να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας.
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η πολιτική απορρήτου μας, αποτελεί μέρος και υπόκειται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.
 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Μπορούμε να αναθεωρήσουμε αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό και να λαμβάνετε υπόψη τυχόν αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στον ιστότοπό μας.
 
ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΣΑΣ
Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπό μας, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο gkoutalas@yahoo.gr
---

EN

TERMS OF WEBSITE USE
Please read these terms of use carefully before you start to use the site. By using our site, you indicate that you accept these terms of use and that you agree to abide by them. If you do not agree to these terms of use, please refrain from using our site.
 
RELIANCE ON INFORMATION POSTED & DISCLAIMER
The materials contained on our site are provided for general information purposes
only and do not claim to be or constitute legal or other professional advice and shall not be relied upon as such.
We do not accept any responsibility for any loss which may arise from accessing or reliance on the information on this site. And to the fullest extent permitted by the law, we exclude all liability for loss or damages direct or indirect arising from use of this site.
 
ACCESSING OUR SITE
Access to our site is permitted on a temporary basis, and we reserve the right to withdraw or amend the service we provide on our site without notice (see below). We will not be liable if for any reason our site is unavailable at any time or for any period.
 
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
We are the owner or the licensee of all intellectual property rights in our site, and in the material published on it. Those works are protected by copyright laws and treaties around the world. All such rights are reserved.
You may print a copy, and may download extracts, of any page(s) from our site for your personal reference and you may draw the attention of others within your organization to material posted on our site.
You must not modify the materials you have printed  or downloaded in any way, and you must not use any illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text.
Our status (and that of any identified contributors) as the authors of material on our site must always be acknowledged.
You must not use any part of the materials on our site for commercial purposes without obtaining a license to do so from us or our licensors.
If you print, copy or download any part of our site in breach of these terms of use, your right to use our site will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any copies of the materials you have made.
If you believe your intellectual property rights have been infringed by our website content, please contact us by email to gkoutalas@yahoo.gr
 
OUR SITE CHANGES REGULARLY
We update our site regularly, and may change the content at any time. It is our right to suspend access to our site, or close it indefinitely.If any of the material on our site is out of date, we are under no obligation to update such material.
 
INFORMATION ABOUT YOU AND YOUR VISITS TO OUR SITE
We process information about you in accordance with our privacy policy. By using our site, you consent to such processing and you warrant that all data provided by you is accurate.
 
VIRUSES, HACKING AND OTHER OFFENCES
You must not knowingly introduce viruses, trojans, worms, logic bombs or other material which is malicious or technologically harmful. You must not attempt to gain unauthorized access to our site, the server on which our site is stored or any server, computer or database connected to our site. You must not attack our site via a denial-of-service attack or a distributed denial-of service attack.
By breaching this provision, you are committing a criminal offense under the Computer Misuse Act 1990. We will report any such breach to the relevant law enforcement authorities and we will co-operate with those authorities by disclosing your identity to them. In the event of such a breach, your right to use our site will cease immediately.
We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed denial-of-service attack, viruses or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of our site or to your downloading of any material posted on it, or on any website linked to it.
 
LINKS FROM OUR SITE
Where our site contains links to other sites and resources provided by third parties, these links are provided for your information only. We have no control over the contents of those sites or resources, and accept no responsibility for them or for any loss or damage that may arise from you using  them. When accessing a site via our website we advise you check their terms of use and privacy policies to ensure compliance and determine how they may use your information.
 
PRIVACY POLICY
Our privacy policy is part of, and subject to, these terms and conditions of use.
 
REVISIONS
We may revise these terms of use at any time by amending this page. You are expected to check this page from time to time and take notice of any changes, as they are binding on you. Some of the provisions contained in these terms of use may also be superseded by provisions or notices published elsewhere on our site.
 
YOUR CONCERNS
If you have any concerns about any material on our site, please contact us by email to gkoutalas@yahoo.gr